ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Σας καλούμε να αναφέρετε οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί συμμετέχοντας στις γενικές συνελεύσεις, κάθε τελευταία Δευτέρα του μήνα και ώρα 20:00 στο χώρο του σχολείου ή επικοινωνώντας μαζί μας με τα διαθέσιμα τηλέφωνα.

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015

76ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός (Π.Μ.Δ.) στα Μαθηματικά «Ο ΘΑΛΗΣ»Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Ε.Μ.Ε.) διοργανώνει τον 76ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό (Π.Μ.Δ.) στα Μαθηματικά, «Ο ΘΑΛΗΣ», το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 9.00 π.μ.
Ο διαγωνισμός απευθύνεται στους μαθητές των Β΄ και Γ΄ τάξεων των Γυμνασίων, καθώς και όλων των τάξεων των Γενικών και των Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας.
Οι δηλώσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν στο σχολείο που φοιτούν, μέχρι και την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015, και θα διαβιβασθούν άμεσα στις Διευθύνσεις όπου ανήκουν.
Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα συγκροτήσουν τις τοπικές νομαρχιακές επιτροπές σε συνεργασία με τα τοπικά παραρτήματα της Ε.Μ.Ε. (όπου αυτά υπάρχουν) για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και θα ορίσουν τα εξεταστικά κέντρα και τους επιτηρητές.

Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει … Κέντρα διερεύνησης/διάγνωσης μαθησιακών δυσκολιώνΣυχνά τα παιδιά μας δεν έχουν στο σχολείο την επίδοση που αντιστοιχεί στην προσπάθειά τους ή που θα θέλαμε, όχι εξαιτίας ανικανότητας ή τεμπελιάς, αλλά επειδή αντιμετωπίζουν κάποια μαθησιακά προβλήματα, δυσκολία δηλαδή να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που τα σχολεία έχουν με τον συγκεκριμένο τρόπο διδασκαλίας και αξιολόγησης. 

Επειδή η ύπαρξη μαθησιακών δυσχερειών δεν είναι ντροπή (μεγάλο ποσοστό μαθητών σε παγκόσμιο επίπεδο αντιμετωπίζει δυσκολίες σε τομείς όπως η γραφή, η ανάγνωση η αρίθμηση, η κατανόηση ή η έκφραση), εάν το παιδί σας αντιμετωπίζει κάποιο σχετικό πρόβλημα, συζητήστε το με τους καθηγητές του παιδιού σας ή επισκεφθείτε δημόσιες ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες, ώστε να λάβετε μια επιστημονική απάντηση και κάποιες τυχόν οδηγίες για τη βελτίωση της μαθησιακής ικανότητας του παιδιού σας.

Στην περιοχή μας μπορείτε να επισκεφθείτε:

το ιατροπαιδαγωγικό κέντρο Παλλήνης, επί της λεωφόρου Μαραθώνος 121,
τηλ: 210 66 67 224, 210 66 67 382

το ΚΕΔΔΥ Κορωπίου, επί της οδού Αδριανού 26,
τηλ: 210 60 28 050


Πιστοποίηση των Μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ)Η πράξη με τίτλο «Πιστοποίηση των Μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις ΤΠΕ» χρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στο πλαίσιο επίτευξης του στόχου για επιτάχυνση του ρυθμού ένταξης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Μέσα στο ευρύτερο περιβάλλον των δράσεων που εξυπηρετούν αυτό το στόχο (επιμόρφωση εκπαιδευτικών, ψηφιακές εκπαιδευτικές εφαρμογές, διαδραστικά συστήματα, ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό) εντάσσεται και ο ψηφιακός αλφαβητισμός των μαθητών ώστε να μπορούν να αξιοποιούν τις ΤΠΕ ως εργαλείο μάθησης.

Σε αυτό το πλαίσιο έχει προβλεφθεί ένα ανεξάρτητο σύστημα αξιολόγησης και πιστοποίησης των μαθητών για τις γνώσεις και ικανότητες που αποκτούν στις ΤΠΕ. 

Η πιστοποίηση μέσω ενός αντικειμενικού συστήματος αποτελεί μία αναγκαιότητα διότι οι γνώσεις και δεξιότητες σε ΤΠΕ αποτελούν σημαντικό εφόδιο τόσο για την μετέπειτα εκπαιδευτική πορεία όσο και για τη μελλοντική επαγγελματική σταδιοδρομία των μαθητών.

Για την επίτευξη των στόχων του έργου αναπτύσσεται υλικό και συστήματα αξιολόγησης - πιστοποίησης για μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε δύο επίπεδα:
α) για μαθητές Γυμνασίου και
β) για μαθητές Λυκείου

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης αυτής προβλέπεται …