ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Σας καλούμε να αναφέρετε οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί συμμετέχοντας στις γενικές συνελεύσεις, κάθε τελευταία Δευτέρα του μήνα και ώρα 20:00 στο χώρο του σχολείου ή επικοινωνώντας μαζί μας με τα διαθέσιμα τηλέφωνα.

Αλληλογραφία

Οκτώβριος 2016
Εισερχόμενη


Εξερχόμενη 


Σεπτέμβριος 2016
Εισερχόμενη

Εξερχόμενη 

Αύγουστος 2016
Εισερχόμενη


Εξερχόμενη 


Ιούλιος 2016
Εισερχόμενη


Εξερχόμενη 


Ιούνιος 2016
Εισερχόμενη


Εξερχόμενη 

Μάιος 2016
Εισερχόμενη


Εξερχόμενη 


Απρίλιος 2016
Εισερχόμενη


Εξερχόμενη 


Μάρτιος 2016
Εισερχόμενη

Εξερχόμενη 


Φεβρουάριος 2016
Εισερχόμενη


Εξερχόμενη 


Ιανουάριος 2016
Εισερχόμενη


Εξερχόμενη 

Νοέμβριος 2015
Εισερχόμενη

Εξερχόμενη 


Οκτώβριος 2015
Εισερχόμενη


Εξερχόμενη


Εξερχόμενη
  
Ιούλιος 2015
Εισερχόμενη

ΕξερχόμενηΙούνιος 2015
ΕισερχόμενηΕξερχόμενη Μάιος 2015
Εισερχόμενη
Πρόγραμμα θερινών τμημάτων 
Αίτηση κηδεμόνα 2015 ( Γ΄ΤΑΞΗ ΑΝΡΩΠ.ΣΠΟΥΔΩΝ)
Αίτηση κηδεμόνα 2015 ( Γ΄ΤΑΞΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) 
Αίτηση κηδεμόνα 2015 ( Γ΄ΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) 


Εξερχόμενη 


Απρίλιος 2015
Εισερχόμενη

Εξερχόμενη 

Μάρτιος 2015
Εισερχόμενη

Εξερχόμενη 

Φεβρουάριος 2015
Εισερχόμενη


Εξερχόμενη

Οκτώβριος 2014
Εισερχόμενη


Εξερχόμενη